Запчасти

Player Control Unit

Позиция Номер Описание Позиция Номер Описание
1 47-223049-001 Screening Foil 10 47-223118-000 N.A. Spacing Bolt (3 mm x 8 mm)
2 47-223048-001 N.A. Spacer Plate 11 11-052457-001 N.A. Sltd. Flat Hd. Machine Screw (3 mm x 30 mm)
3 47-223113-000 Key 47-861019-001 R.O. Sltd. Flat Hd. Machine Screw (3 mm x 30 mm)
4 47-223114-000 N.A. Switch 12 N.A. Connector
5 47-223046-002 N.A. Printed Circuit Board Assembly 13 47-223121-000 N.A. Resistor
6 47-223115-000 N.A. LED 14 47-223106-000 N.A. Diode
7 47-223064-004 Ribbon Cable Assembly 15 47-223050-002 Player Control Board Complete
8 11-051746-001 Locknut (3 mm)
9 11-052055-001 N.A. Flat Washer (3.2 mm)
47-861013-001 R.O. Flat Washer (3.2 mm)

N.A. = Больше не выпускается

R.O. = Вариант замены

Напишите нам

Напишите нам