Запчасти

Dual Feed Pin Chute Assembly

Позиция Номер Описание Позиция Номер Описание
1 47-012272-004 Counter Weight 17 47-012260-003 Cross Brace
2 11-054301-001 N.A. Hitch Pin (3 mm x 60 mm) 18 11-051742-001 Locknut (5 mm)
47-861032-001 R.O. Hitch Pin (3 mm x 60 mm) 19 11-051514-001 Socket Hd. Cap Screw (6 mm x 16 mm)
3 11-052024-001 N.A. Flat Washer (14 mm) 20 11-051004-001 N.A. Hex Hd. Cap Screw (5 mm x 25 mm)
47-861010-001 R.O. Flat Washer (13 mm) 47-861001-001 R.O. Hex Hd. Cap Screw (5 mm x 25 mm)
4 47-012273-004 Bushing 21 N.A. Plastic Tube
5 47-012215-001 "Y" Switch 22 *N.A. L.H. Stopper Arm
6 47-012596-000 Flipper Shaft 47-013640-003 R.H. Stopper Arm (shown)
7 47-012628-000 N.A. Dual Feed Pin Chute w/o "Y" Switch & Deflector Shoe 23 11-051002-001 Hex Hd. Cap Screw (5 mm x 30 mm)
8 11-051015-001 Hex Hd. Cap Screw (8 mm x 25 mm) 24 46-030120-004 N.A. PVC Bearing
9 47-012263-001 Deflector Shoe 25 47-013742-004 Plastic Ring
10 11-051744-001 Locknut (8 mm) 26 47-013599-004 L.H. Flipper Stopper Assembly Complete
11 11-052003-001 Flat Washer (8.4 mm) *47-013600-004 R.H. Flipper Stopper Assembly Complete
12 11-051019-001 Hex Hd. Cap Screw (10 mm x 25 mm) 27 N.A. "Y" Switch Assembly Complete
13 11-051771-001 Lockwasher (10 mm) 28 11-053583-000 Rubber Cord
14 11-051057-001 Hex Hd. Cap Screw (10 mm x 60 mm) 29 47-012255-004 Dual Feed Pin Chute Plate
15 11-052018-001 Flat Washer (10.5 mm) 30 N.A. R.H. Pin Chute Repair Plate (ten pin side)
16 11-051005-001 Hex Hd. Cap Screw (10 mm x 20 mm) 47-012621-000 L.H. Pin Chute Repair Plate (seven pin side)

N.A. = Больше не выпускается

 R.O. = Вариант замены

* Не показан

Напишите нам

Напишите нам